Yn arwain arfer dawns rhagorol yn y gymuned

*****17/03/2020 - Rubicon Dance yn cau ar unwaith hyd nes ceir rhybudd pellach******* Mae Rubicon Dance yn darparu arfer dawns rhagorol sy’n cyfoethogi ein creadigrwydd, yn hybu ein dysgu ac yn cynyddu ein hapusrwydd a’n lles. Pa un ydych chi newydd ddod i fyd dawns, neu’n ddawnsiwr brwdfrydig, edrychwch ar yr hyn sy’n digwydd yn eich cymdogaeth. Isod fe welwch y dosbarthiadau yr ydym yn rhoi sylw penodol iddynt, neu edrychwch ar y wefan i gael mwy o wybodaeth.