Dawns Gyfoes - Canolradd / Uwch

Wednesday 18:15 - 19:45

Dawns Gyfoes

Lleoliad

Rubicon

Lefel

Level: 
Lefel 1 (I'r rhai sydd â rhywfaint o brofiad)
Lefel 2 (Ar gyfer y rhai gydag o leiaf 2 flynedd o brofiad)
Lefel 3 (Ar gyfer y dawnsiwr profiadol)

Teacher

Jack Philp

Pris

£6.50