Dawns i Oedolion Anabl

Monday 13:15 - 14:15

Sesiwn dawns greadigol a bywiog ar gyfer oedolion sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau. Cysylltwch â'r swyddfa am Argaeledd.

Lleoliad

Rubicon

Lefel

Level: 
Cyffredinol (agored i bawb)

Teacher

Esther KilBride

Pris

£35 yr tymor