Ynghylch y Cwrs

"“Heblaw am Rubicon fyddwn i byth wedi cael y cyfle i ddawnsio a chael gradd.”"